Qualitat

On més esforços ha invertit la companyia és en el terreny de la qualitat, en l’adequació al client i a les seves necessitats.

D’aquesta manera, l’any 2000 es va implantar un sistema de qualitat total, d’acord amb el model europeu EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que ha permès implantar sistemes de millora contínua en l’organització i estructurar els processos amb eficàcia i eficiència demostrades. Així mateix, Rubau està certificada d’acord amb la norma ISO 9001, i és la primera constructora espanyola que aconsegueix aquesta certificació.

En l’àmbit de la gestió, destaquen els sistemes de control de qualitat (sistema de gestió integrat o SGI, àmpliament reconegut a l’Estat espanyol) i el sistema de control de costos. D’altra banda, el sistema organitzatiu de l’empresa preveu no només satisfer el client extern sinó també l’intern, cosa que ha permès el desenvolupament de programes de recursos humans d’alt nivell encaminats al desenvolupament professional i personal dels membres de l’organització a través de processos de formació i informació importants.

Gràcies al gran compromís de Rubau amb la qualitat, l’empresa ha rebut premis tan prestigiosos com el Premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya, màxim guardó que en aquest camp s’atorga a Catalunya.

 

Certificats-qualitat_P†gina_1   Certificats-qualitat_P†gina_2

Prevenció de Riscos Laborals

Rubau ha destacat històricament tant pel compromís com pels avenços en el camp de la prevenció de riscos laborals.

En aquest sentit, Rubau va ser una de les primeres empreses d’Espanya que va apostar per la gestió de la prevenció i ja des de l’any 1996 disposa d’un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals perfectament integrat en la gestió general de l’empresa, actualment certificat d’acord amb la norma OHSAS 18001. No obstant això, la contribució més destacable de la companyia en aquest camp es fa a través de la campanya Construïm segurs. Aquesta ambiciosa campanya va néixer l’any 2000 i consta de vuit grans eixos destinats a aportar eines tècniques i pedagògiques per combatre l’accidentalitat laboral.

L’enorme compromís de la companyia en aquest àmbit ha estat recompensat per la societat amb nombrosos reconeixements, tant autonòmics com estatals, l’últim dels quals ha estat el Premi DIPLOOS, Trofeu Nacional de la Seguretat en el Treball.

 

Certificats-OHSAS-Rubau-complets_P†gina_1 Certificats-OHSAS-Rubau-complets_P†gina_2

 

Medi Ambient

Rubau manté un comprimís ferm amb el respecte i la conservació del medi ambient, fet que li ha permès desenvolupar projectes summament innovadors entre els quals destaca la campanya Formigó Verd, que va permetre reciclar en planta, per primera vegada a Espanya, les barreges bituminoses en calent. A banda d’això, convé fer esment del llibre Gestión ambiental en la ejecución de obras, document pioner en el sector en la identificació dels aspectes ambientals principals que intervenen en el procés constructiu de les obres. Totes dues experiències són el resultat de l’afany continu de la companyia per millorar el medi ambient des que el 2000 es va certificar d’acord amb la norma ISO 14001.

Les nombroses aportacions de Rubau en aquest camp han permès la consecució de gran quantitat de reconeixements, entre els quals destaquen el Premi Internacional SIM a Itàlia i el Premi Europeu de Medi Ambient.

 

Certificats-medi-ambient-Rubau-complets_P†gina_1 Certificats-medi-ambient-Rubau-complets_P†gina_2

R+D+I

La necessitat de millorar els processos interns, a més dels productes i els serveis que oferim als nostres clients, ens ha portat a seguir un programa de recerca i desenvolupament que ens aporta innovacions tecnològiques contínues.

Tot això s’estructura a través d’un departament de R+D+I que duu a terme la seva activitat segons un pla de desenvolupament que es revisa anualment i que ha donat projectes molt importants tant per a l’empresa com per al sector en general.

Certificat-I+D+i-ACTUAL

Compactadora-Esquema

 

Responsabilitat Social

Construcciones Rubau, S.A., ha realitzat grans aportacions en el camp de la responsabilitat social corporativa, gràcies a una visió empresarial moderna i compromesa amb l’entorn social. Destaca en aquest punt la publicació del llibre La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, destinat a millorar tant la documentació tècnica com la formació i la informació dels treballadors del sector. Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de més de 80 empreses de tot el territori nacional i ha estat cedit a la societat i, en especial, al sector de la construcció de manera gratuïta. Una bona mostra d’això són els més de 10.000 exemplars repartits gratuïtament a la fira Construmat 2007 a Barcelona.

Aquesta experiència ja ha estat mereixedora de diferents guardons, com el Premi Nacional 28 d’Abril a la Prevenció de Riscos Laborals i el Premi Preventia.

kq1o4133 kq1o4216