Protecció de dades

A partir del dia 25 de maig de 2018, el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (RGPD), que va entrar en vigor a l’abril de 2016, és plenament aplicable. Aquesta nova regulació europea imposa obligacions addicionals a les companyies en relació amb el tractament de dades personals. En particular, el RGPD exigeix que els responsables del tractament proporcionin als interessats informació addicional que no s’exigia sota l’anterior regulació de protecció de dades.

D’acord amb l’esmentat anteriorment i de conformitat amb l’article 13 del RGPD, li proporcionem a continuació la següent informació en relació amb el tractament que realitza Construccions Rubau, SA de les seves dades personals:

 

Si requereix qualsevol aclariment en relació amb la informació proporcionada pot posar-se en contacte amb info@rubau.com