Persones

Històricament, el pla estratègic de Construcciones Rubau, S.A., manté una forta aposta pel desenvolupament de les persones que treballen a la nostra organització, ja que Rubau és conscient que es tracta d’un factor clau per al bon funcionament. Amb aquest objectiu es porten a terme plans importants de desenvolupament personal a la recerca de l’èxit professional, la motivació i la millora del talent dels nostres equips.

No hem d’oblidar que Rubau és una empresa en creixement; en concret, la plantilla ha augmentat un 25% en els dos últims anys i el pla estratègic de la companyia preveu una expansió tant al territori nacional com a l’exterior. Tot això comportarà la necessitat de mantenir aquest creixement i generarà grans oportunitats de desenvolupament professional als empleats.

Cal destacar també que s’ofereix feina de qualitat, és a dir, feina a llarg termini amb l’objectiu de crear una plantilla corporativa, fidelitzada i implicada en un projecte empresarial tan ambiciós com el nostre.

Envia’ns el teu currículum

OFFERS

Work with us