Política de Privacitat

 

Responsable CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
Finalitats Gestió dels usuaris i atenció de les seves sol·licituds
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris Les dades no es comunicaran a altres persones
Drets Accedir, rectificar, suprimir les dades, així com oposar-se al seu tractament, limitar-lo o sol·licitar la portabilitat de les dades.
Informació addicional Consulti l’apartat amb Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Privacitat detalla el tractament de les dades recaptades per part de CONSTRUCCIONES RUBAU, SA (en endavant, RUBAU) a través de la web de RUBAU. En determinades seccions o formularis es regulen aspectes específic del tractament de la informació obtinguda a través d’aquests. La present Política forma part integrant de la informació legal que RUBAU fa pública a interès dels usuaris de la seva web.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o prejudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. 

En el cas de que les dades aportades permetin identificar a un tercer, l’usuari garanteix expressament que ha informat a aquest tercer de les finalitats de la posada de les seves dades a disposició de RUBAU i que ha obtingut el seu consentiment per això.

Respecte les dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que l’usuari aporti obligatòriament les marcades amb un asterisc. A falta d’aquestes dades considerades necessàries, RUBAU no podrà acceptar i gestionar la seva sol·licitud.

1.Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari?

Identitat: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Direcció postal: C/Comerç, 42, 17463-Flaçà (Girona). Correu electrònc: info@rubau.com 

Protecció de Dades: rgpd@rubau.com / C/Comercio, 42, 17463-Flaçà (Girona)

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’usuari?

Les dades personals que siguin recaptades a través de la web seran tractades per RUBAU amb la finalitat de gestionar els usuaris i assistir a les seves sol·licituds i consultes.

3. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

RUBAU l’informa que les seves dades podran ser comunicades a les empreses del grup per a l’atenció de sol·licituds i consultes d’usuaris.

4. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal dels tractaments i/o cessions de dades que acaben d’exposar-se es basa en el consentiment de l’usuari.

5. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals aplicables. En el caso d’usuaris que remetin sol·licituds i/o consultes, les dades es conservaran el temps necessari per atendre-les.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollides. Té també dret a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran:

      1. Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. 
      2. Oposar-se al tractament de les seves dades en base a motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per exercitar els drets en matèria de protecció de dades, o revocar els consentiments prestats, l’usuari pot dirigir-se per escrit a CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A., C/Comercio, 42, 17463-Flaçà (Girona), indicant com a referència “Protecció de Dades”.

L’usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Addicionalment, pot contactar mitjançant escrit dirigit a rgpd@rubau.com o a C/Comerç, 42, 17463-Flaçà (Girona).