Avís legal

A fi de complir amb la legislació vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els usuaris, us informem, en virtut de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que aquest lloc web és propietat de Construcciones Rubau, S.A., amb domicili al carrer Pont Major, s/n, 17007 de Girona, amb CIF núm. A17013863 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona amb les dades següents: llibre 31, tom 95, foli 96, full 595 i inscripció núm. 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica info@rubau.com o el telèfon +34 972 214 550.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i tant els usuaris nacionals com estrangers que el facin servir hi queden sotmesos.

L’accés al nostre lloc web per part de l’USUARI és gratuït i és subjecte a la lectura prèvia i a l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés i que us demanem que llegiu detingudament. En el moment que fa servir el nostre portal, els seus continguts o serveis, l’usuari, accepta i se sotmet expressament a les seves condicions generals d’ús. Si l’USUARI no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir de fer servir aquest portal, i d’operar mitjançant aquest.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i la configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com inhabilitar els serveis i els continguts que s’hi ofereixen, de manera unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, els textos, les imatges i els codis font són propietat de Construcciones Rubau, S.A., o de tercers dels quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’USUARI únicament té dret a un ús privat d’aquests recursos, sense ànim de lucre i necessita autorització expressa de Construcciones Rubau, S.A., i del titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

Construcciones Rubau, S.A., és una marca registrada. La seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització són prohibides.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest i autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web. Es prohibeix la reproducció total o parcial de les imatges i els continguts del nostre portal en altres pàgines. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç al nostre lloc web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de Construcciones Rubau, S.A.

Es prohibeix absolutament la imitació, total o parcial, del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés al nostre lloc web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previs. No obstant això, Construcciones Rubau, S.A., es reserva el dret a prestar serveis que prèviament requereixin registrar-se i emplenar formularis de sol·licitud de dades. En qualsevol cas, tots aquests serveis s’identificaran degudament en el web, amb indicacions senzilles per registrar-se.

L’USUARI ha d’accedir al nostre lloc web de conformitat amb la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’USUARI, que ha de respondre en qualsevol cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’USUARI té expressament prohibida la utilització i l’obtenció dels serveis i els continguts que s’ofereixen en aquest lloc web per procediments diferents dels que s’estipulen en aquestes condicions d’ús o, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Atès que és impossible controlar la informació, els continguts i els serveis que contenen altres llocs web als quals es pot accedir mitjançant els enllaços que el nostre portal posa a la vostra disposició, us comuniquem que Construcciones Rubau, S.A., queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que es puguin derivar de la utilització d’aquests llocs web aliens a la nostra empresa per part de l’USUARI.

Construcciones Rubau, S.A., es reserva el dret d’iniciar les actuacions jurídiques oportunes contra els qui vulnerin aquestes condicions generals d’ús. L’USUARI accepta que la no-iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les condicions generals d’ús, que continuaran sent vigents fins que es compleixin els terminis de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de Construcciones Rubau, S.A., i en conseqüència, assumim el compromís de garantir la confidencialitat de l’USUARI en tot moment, en totes les nostres seccions i en totes les interaccions amb l’USUARI. Construcciones Rubau, S.A., assumeix també el compromís de no demanar informació innecessària. Així mateix, es compromet a tractar amb diligència extrema la informació personal que l’USUARI pot facilitar a través d’aquest lloc web.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD), us informem que la utilització de determinats serveis al nostre lloc web requereix que ens faciliteu determinades dades personals mitjançant formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament per Construcciones Rubau, S.A. en la seva condició de Responsable del Tractament. L’enviament de les dades personals comporta el consentiment exprés per al seu tractament, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Ús de les vostres dades personals

Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas teniu l’obligació de facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifiqueu que totes les dades que ens faciliteu són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual us les sol·licitem.

El nostre lloc web pot recollir les vostres dades personals mitjançant dues adreces de correu electrònic (rrhh@rubau.com i info@rubau.com), que posem a la vostra disposició perquè ens sol·liciteu qualsevol tipus d’informació o aclariment, ens plantegeu qualsevol dubte o, si escau, ens faciliteu el vostre currículum. Si incloeu dades personals en el vostre correu electrònic o la vostra adreça conté dades personals, autoritzeu Construcciones Rubau, S.A., a conservar-los, degudament protegits amb les mesures de seguretat adequades. Aquestes dades les regulen aquestes polítiques de confidencialitat.

Drets d’accés, rectificació, supresió, oposició y altres drets

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supresió (dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individuals (inclosa l’elaboració de perfils), en els termes que s’estableixen legalment, adreçant-vos a l’adreça següent: Construcciones Rubau, S.A., Responsable de Dades Personals, c/ Pont Major, s/n, 17007 de Girona, i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI a la comunicació.

Si sol·licita la cancel·lació de les seves dades, Construcciones Rubau, S.A. destruirà els documents que continguin les dades de caràcter personal que han sigut comunicades en qualsevol dels formats en que en el seu moment es varen emmagatzemar.  Aquesta obligació s’entén sense perjudici de l’obligació de conservació que les disposicions legals o els procediments aplicables estipulin.

Així mateix, l’informem que podrà exercitar el dret a presentar una reclamació, relativa al tractament de les seves dades, davant l’autoritat de control corresponent.

Comunicacions de dades

Construcciones Rubau, S.A., us informa que les vostres dades són tractades confidencialment i es fan servir exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Així doncs, no cedim ni comuniquem a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos.

Seguretat de les vostres dades personals

Us informem que Construcciones Rubau, S.A., ha adoptat totes les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

Actualització de les vostres dades

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, sempre que hagi hagut alguna modificació, ens n’informeu; en cas contrari, no podem respondre de la veracitat d’aquestes dades.

Cookies

Aquest lloc web pot fer servir cookies per facilitar la navegació i, en conseqüència, l’USUARI n’accepta l’ús. Les cookies permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini del qual prové, explorador que es fa servir i resolució de la pantalla. No obstant això, l’USUARI, si ho vol, pot desactivar o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. Les cookies en cap cas no proporcionaran dades personals de l’USUARI.

Comunicacions comercials per correu electrònic

Tenint en compte que el mitjà de comunicació principal entre Construcciones Rubau, S.A., i l’USUARI és el correu electrònic a través de les adreces facilitades, us informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal.

Construcciones Rubau, S.A., no es fa responsable de la política de confidencialitat respecte de les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en el nostre lloc web.

Construcciones Rubau, S.A., pot modificar aquestes polítiques de confidencialitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en el nostre web, així com les modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin tenint lloc, per la qual cosa és necessari llegir-les cada vegada que ens faciliteu les vostres dades mitjançant aquest web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’USUARI aquest lloc web us volem oferir tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, amb la màxima diligència tant en la seva presentació i prestació com en els mitjans tecnològics emprats. No obstant això, no responem de la presència de virus o altres elements que puguin malmetre d’alguna manera el sistema informàtic de l’USUARI.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una sobrecàrrega excessiva de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, instal·lació de robots o programari que alterin el funcionament normal de la nostra web, o, en definitiva, que puguin causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre lloc web i és l’únic responsable de qualsevol efecte directe o indirecte sobre el lloc web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal; amb la qual cosa s’obliga l’USUARI a mantenir Construcciones Rubau, S.A., indemne per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament d’aquests fets.

Construcciones Rubau, S.A., queda exonerada de tota responsabilitat per qualsevol reclamació respecte dels drets de la propietat intel·lectual dels articles i les imatges que es publiquen en el seu portal, i no garanteix l’exactitud, la veracitat i la vigència dels continguts d’aquest lloc web, siguin propis, de tercers o enllaçats des d’altres llocs web, per la qual cosa queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

Construcciones Rubau, S.A., queda exonerada de tota responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats per les demandes i les reclamacions originades per tercers arran de l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús i d’accés i la política de confidencialitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte de les condicions d’ús del nostre portal i reconeix que és suficient per a l’exclusió de l’error en aquestes condicions, i per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquest lloc web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot allò que fa referència al nostre lloc web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que tingui lloc qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d’aquest lloc web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i els tribunals de Girona.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquestes condicions generals d’ús han estat modificades en data de 26 de gener del 2010. En qualsevol moment podem procedir a modificar-les. Si us plau, comproveu-ne la data d’emissió sempre que us connecteu al nostre lloc web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte de les condicions d’ús del nostre lloc web, us podeu comunicar amb nosaltres pels mitjans de contacte que us indiquem més amunt.