Internacional

 

Serbia
Bosnia and Herzegovina
Macedonia
Colombia
Peru
Bolivia

 

Consolidació de l’expansió internacional

En el marc del seu pla estratègic, Construcciones Rubau va iniciar l’any 2006 la seva aposta per la internacionalització de la companyia, amb l’objectiu d’augmentar la seva presència en diversos països, adquirir nous clients i exportar la seva experiència i reputació professional consolidada en l’àmbit nacional.

El desenvolupament d’aquest pla estratègic s’ha dut a terme de manera gradual a països que oferien possibilitats d’implantació gràcies a plans d’infraestructures consistents, presència de socis locals amb capacitat, existència d’estabilitat jurídica i política, i, en definitiva, països on es valora la solvència econòmica i tècnica de Construcciones Rubau.

Partint d’aquestes consideracions, actualment la companyia té presència a Colòmbia, Mèxic, Perú, Bolívia, Polònia, Sèrbia i Bòsnia i Macedònia, amb obres importants en execució, algunes de les quals són referents en el sector, i amb perspectives d’augmentar la localització i la consolidació de la seva expansió internacional.