Qualitat

On més esforços ha invertit la companyia és en el terreny de la qualitat, en l’adequació al client i a les seves necessitats.

D’aquesta manera, l’any 2000 es va implantar un sistema de qualitat total, d’acord amb el model europeu EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que ha permès implantar sistemes de millora contínua en l’organització i estructurar els processos amb eficàcia i eficiència demostrades. Així mateix, Rubau està certificada d’acord amb la norma ISO 9001, i és la primera constructora espanyola que aconsegueix aquesta certificació.

En l’àmbit de la gestió, destaquen els sistemes de control de qualitat (sistema de gestió integrat o SGI, àmpliament reconegut a l’Estat espanyol) i el sistema de control de costos. D’altra banda, el sistema organitzatiu de l’empresa preveu no només satisfer el client extern sinó també l’intern, cosa que ha permès el desenvolupament de programes de recursos humans d’alt nivell encaminats al desenvolupament professional i personal dels membres de l’organització a través de processos de formació i informació importants.

Gràcies al gran compromís de Rubau amb la qualitat, l’empresa ha rebut premis tan prestigiosos com el Premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya, màxim guardó que en aquest camp s’atorga a Catalunya.

 

   

POLÍTICA DE QUALITAT

  •  Assegurar als clients que l’empresa disposa d’uns sistemes i una organització que permeten assolir el nivell de qualitat exigit per mitjà d’un enfocament que es basa en els processos per mantenir el seu compromís amb la millora contínua i el compliment dels requisits legals.
  • Aconseguir que la Qualitat sigui la base de la imatge de marca de l’empresa, tant en les obres nacionals, com en les internacionals, ja que és una condició imprescindible per al desenvolupament i per a la consecució dels seus objectius.
  • Consolidar la implantació de l’empresa a l’estranger a països com per exemple Mèxic, Colòmbia, el Perú, Bolívia i Polònia.
  • Garantir a tot el personal el nivell de formació necessari per al desenvolupament de les activitats que duen a terme.
  • Obtenir un grau de satisfacció del client elevat integrant l’assoliment dels seus requisits i l’anàlisi de les necessitats i les expectatives de les parts interessades.