Companyia

Construcciones Rubau, S.A., es defineix com una constructora moderna i compromesa, tant d’obra civil com d’edificació, implantada a tot el territori espanyol i amb una presència important a l’exterior.

Per a tot això, l’empresa disposa de l’aval que li dóna la seva trajectòria en el mercat, gràcies al prestigi de l’equip humà i tècnic i als sistemes de gestió i control innovadors. D’altra banda, cal ressaltar l’enorme potencial de l’equip directiu actual, altament reconegut en el sector, i l’existència de polítiques molt compromeses i enfocades a les necessitats del client.

Una cultura empresarial basada en la qualitat i en la satisfacció de les necessitats dels nostres clients
Una llarga experiència adquirida amb els nostres clients gràcies a una relació a llarg termini i a través del coneixement mutu
Un compromís ferm amb el desenvolupament sostenible i amb un servei a la societat de manera eficient i èticament responsable, creant valor per a proveïdors, clients i empleats

Grup Rubau

Grup Rubau es defineix com un grup empresarial modern, innovador, amb projecció i amb lideratge social, que centra la seva activitat bàsicament en tres grans àrees de negoci: Construcció, Concessionària i Immobiliària.

Sense perdre la identitat pròpia, el grup afronta, amb professionalitat i compromís, els reptes del mercat, sempre al servei del client i de la societat en general. El seu àmbit d’actuació és tant el territori nacional com l’internacional, ja que actualment desenvolupa un projecte d’internacionalització important, essencialment, en els continents americà i europeu.

El pla estratègic del grup actual passa per un creixement sostenible gràcies a la incorporació de nous clients, a l’expansió geogràfica i a la creació de noves àrees de negoci.

 

Història

Construcciones Rubau, S.A., va ser fundada per Joan Rubau (1908-1971) als anys cinquanta, al principi del desenvolupament turístic i industrial de Catalunya.

La constitució com a societat anònima va tenir lloc el 1968 a Girona. En els seus inicis, l’empresa va dedicar l’activitat fonamentalment a l’obra pública i portava a terme tot tipus d’obra civil, molt especialment la construcció d’infraestructures (carreteres, polígons, urbanitzacions, etc.). L’empresa ja disposava aleshores de pedreres d’àrids, de plantes de fabricació de barreges bituminoses en calent, de plantes de formigó i de maquinària de moviment de terres. En aquesta primera fase, Rubau es va convertir en una de les empreses líders en el sector de la construcció a la província de Girona.

A partir del 1992, gràcies a una nova estratègia basada en la qualitat, el creixement, la diversificació de l’activitat i l’expansió geogràfica, l’empresa va estructurar la seva organització, es va consolidar com una de les empreses més importants de Catalunya i va ampliar l’activitat constructora a escala nacional tant en l’obra pública com en la privada. Destaca, així mateix, el creixement de l’àrea d’edificació de la companyia.

L’any 2006 es va obrir una nova etapa a la companyia amb la definició d’un nou pla estratègic basat en el creixement sostenible, la qualitat, la rendibilitat i la diversificació de la producció. Així, doncs, es va estructurar Grup Rubau, basat fonamentalment en tres grans àrees de negoci: la construcció, la immobiliària i la concessionària.