Història

Construcciones Rubau, S.A., va ser fundada per Joan Rubau (1908-1971) als anys cinquanta, al principi del desenvolupament turístic i industrial de Catalunya.

La constitució com a societat anònima va tenir lloc el 1968 a Girona. En els seus inicis, l’empresa va dedicar l’activitat fonamentalment a l’obra pública i portava a terme tot tipus d’obra civil, molt especialment la construcció d’infraestructures (carreteres, polígons, urbanitzacions, etc.). L’empresa ja disposava aleshores de pedreres d’àrids, de plantes de fabricació de barreges bituminoses en calent, de plantes de formigó i de maquinària de moviment de terres. En aquesta primera fase, Rubau es va convertir en una de les empreses líders en el sector de la construcció a la província de Girona.

A partir del 1992, gràcies a una nova estratègia basada en la qualitat, el creixement, la diversificació de l’activitat i l’expansió geogràfica, l’empresa va estructurar la seva organització, es va consolidar com una de les empreses més importants de Catalunya i va ampliar l’activitat constructora a escala nacional tant en l’obra pública com en la privada. Destaca, així mateix, el creixement de l’àrea d’edificació de la companyia.

L’any 2006 es va obrir una nova etapa a la companyia amb la definició d’un nou pla estratègic basat en el creixement sostenible, la qualitat, la rendibilitat i la diversificació de la producció. Així, doncs, es va estructurar Grup Rubau, basat fonamentalment en tres grans àrees de negoci: la construcció, la immobiliària i la concessionària.