Grup Rubau

Grup Rubau es defineix com un grup empresarial modern, innovador, amb projecció i amb lideratge social, que centra la seva activitat bàsicament en tres grans àrees de negoci: Construcció, Concessionària i Immobiliària.

Sense perdre la identitat pròpia, el grup afronta, amb professionalitat i compromís, els reptes del mercat, sempre al servei del client i de la societat en general. El seu àmbit d’actuació és tant el territori nacional com l’internacional, ja que actualment desenvolupa un projecte d’internacionalització important, essencialment, en els continents americà i europeu.

El pla estratègic del grup actual passa per un creixement sostenible gràcies a la incorporació de nous clients, a l’expansió geogràfica i a la creació de noves àrees de negoci.