Medi Ambient

Rubau manté un comprimís ferm amb el respecte i la conservació del medi ambient, fet que li ha permès desenvolupar projectes summament innovadors entre els quals destaca la campanya Formigó Verd, que va permetre reciclar en planta, per primera vegada a Espanya, les barreges bituminoses en calent. A banda d’això, convé fer esment del llibre Gestión ambiental en la ejecución de obras, document pioner en el sector en la identificació dels aspectes ambientals principals que intervenen en el procés constructiu de les obres. Totes dues experiències són el resultat de l’afany continu de la companyia per millorar el medi ambient des que el 2000 es va certificar d’acord amb la norma ISO 14001.

Les nombroses aportacions de Rubau en aquest camp han permès la consecució de gran quantitat de reconeixements, entre els quals destaquen el Premi Internacional SIM a Itàlia i el Premi Europeu de Medi Ambient.

 

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

  • Assegurar la protecció del Medi Ambient, complint la legislació i la reglamentació mediambientals, tant nacional com internacional, altres requisits i compromisos que s’hagin subscrit i la prevenció de la contaminació.
  • Implantar els principis de millora contínua a les activitats mediambientals.
  • Assolir un grau de satisfacció del client elevat en referència al tractament de la nostra empresa al Medi Ambient als centres de treball nacionals i internacionals.
  • Assegurar una integració real de la gestió mediambiental en totes les àrees i les activitats de l’empresa i establir compromisos ferms amb la societat que ens envolta.
  • Promoure la participació activa i el sentit de la responsabilitat de tots els nostres empleats en relació amb la repercusió  del seu treball sobre el Medi Ambient, a través de la formació i informació necessària.