AREMA I RUBAU S’ADJUDIQUEN L’OBRA I EXPLOTACIÓ DEL COL·LECTOR I LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CASANOVA A MAÇANET DE CABRENYS, GIRONA

gener, 2021

L’Agència Catalana de l’Aigua ha adjudicat a la UTE AREMA – RUBAU – CICLAGUA el contracte d’obra i explotació del col·lector en alta i la nova EDAR de la urbanització Casanova a Maçanet de Cabrenys (Girona) per un import superior als 4 milions d’euros .

La finalitat del contracte és la realització de les obres necessàries per a la construcció de col·lectors i una EDAR que permetin la conducció i el tractament de les aigües residuals generades en el municipi de Maçanet de Cabrenys.

 

El projecte es basa en la construcció d’un col·lector de 847,6 metres (DN 400 mm) que interceptarà les aigües residuals del punt actual d’abocament a la riera de Fraussa i seguirà pel marge esquerre de la mateixa, creuant la riera de l’Ardenya on hi haurà la incorporació que aportarà les aigües residuals restants del municipi, fins a l’entrada al pou de gruixuts de l’EDAR. Al llarg del col·lector es disposarà de dos sobreeixidors, cada un en el punt de connexió de la xarxa de clavegueram, mitjançant els quals, en temps de pluja, s’abocarà el cabal restant a les rieres de Frausa i Ardenya respectivament, prèvia retenció dels sòlids més gruixuts a la reixa. Les aigües residuals conduïdes pel col·lector es tractaran a l’EDAR projectada al sud de la urbanització de Casanova.

La solució proposada per l’EDAR és un procés de depuració a través de llots activats amb un tractament biològic de ventilació prolongada amb eliminació de nutrients, decantació secundària, i tractament de fangs mitjançant rizocompostatge. Amb una capacitat de 300 m3/dia, la depuradora aportarà les aigües degudament tractades a la riera de Frausa, millorant mediambientalment la qualitat de la conca del Muga.

Les obres, l’inici estimat de les quals serà al gener de 2021, tenen prevista la seva finalització a l’octubre del mateix any. Posteriorment començarà el període de posada en marxa i explotació, que es perllongarà durant un any més. Es tracta de la primera adjudicació conjunta a AREMA i RUBAU des que Grup Rubau adquirís l’empresa especialitzada en aigua, residus i medi ambient, AREMA, reforçant així el seu compromís amb l’agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible i transició ecològica.

Notícies

GRUP RUBAU INICIA LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE VIA LAIETANA 8-10

L’emblemàtic edifici noucentista acollirà oficines de l’Ajuntament de Barcelona. El Grup RUBAU ha iniciat les obres de rehabilitació de les tres plantes superiors (àtic i plantes 7 i 6), així com del semisoterrani i soterrani de l’edifici de Via Laietana 8-10. El projecte de reforma es va adjudicar a Rubau mitjançant concurs públic de Barcelona […]

+ read more

GRUP RUBAU S’ADJUDICA LA REFORMA DE LA SALA DE PLENS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GRUP RUBAU, en UTE amb Climava, s’ha adjudicat les obres de reforma de la Sala de Plens i espais annexos, situats a la planta soterrani 1 de l’edifici Can Serra, actual seu de la Diputació de Barcelona. El projecte de reforma té com a objectiu actualitzar i dotar de la darrera tecnologia la Sala de […]

+ read more

PRENERGY CONSTRUEIX EL PRIMER PROJECTE RESIDENCIAL DEL PROGRAMA MES BARCELONA

PRENERGY, la filial especialitzada en energies renovables i eficiència energètica del Grup RUBAU, ha construït el primer projecte de tipus residencial del programa MES Barcelona, una col·laboració públic-privada promoguda per l’Ajuntament amb l’objectiu d’acompanyar i accelerar la transició energètica de la ciutat juntament amb inversors privats. L’Agenda 2030 és la fulla de ruta de les […]

+ read more

RUBAU CERTIFICA EL SEU SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGONS LA NOVA NORMA UNE-EN ISO/IEC 27001

RUBAU ha certificat el seu Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació en base a la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017, amb l’entitat certificadora Aenor. Aquesta certificació reforça la seguretat dels serveis de l’organització, així com la informació i les dades que s’inclouen i que són necessàries per a una correcta i adequada prestació del […]

+ read more
All News