AREMA I RUBAU S’ADJUDIQUEN L’OBRA I EXPLOTACIÓ DEL COL·LECTOR I LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CASANOVA A MAÇANET DE CABRENYS, GIRONA

gener, 2021

L’Agència Catalana de l’Aigua ha adjudicat a la UTE AREMA – RUBAU – CICLAGUA el contracte d’obra i explotació del col·lector en alta i la nova EDAR de la urbanització Casanova a Maçanet de Cabrenys (Girona) per un import superior als 4 milions d’euros .

La finalitat del contracte és la realització de les obres necessàries per a la construcció de col·lectors i una EDAR que permetin la conducció i el tractament de les aigües residuals generades en el municipi de Maçanet de Cabrenys.

 

El projecte es basa en la construcció d’un col·lector de 847,6 metres (DN 400 mm) que interceptarà les aigües residuals del punt actual d’abocament a la riera de Fraussa i seguirà pel marge esquerre de la mateixa, creuant la riera de l’Ardenya on hi haurà la incorporació que aportarà les aigües residuals restants del municipi, fins a l’entrada al pou de gruixuts de l’EDAR. Al llarg del col·lector es disposarà de dos sobreeixidors, cada un en el punt de connexió de la xarxa de clavegueram, mitjançant els quals, en temps de pluja, s’abocarà el cabal restant a les rieres de Frausa i Ardenya respectivament, prèvia retenció dels sòlids més gruixuts a la reixa. Les aigües residuals conduïdes pel col·lector es tractaran a l’EDAR projectada al sud de la urbanització de Casanova.

La solució proposada per l’EDAR és un procés de depuració a través de llots activats amb un tractament biològic de ventilació prolongada amb eliminació de nutrients, decantació secundària, i tractament de fangs mitjançant rizocompostatge. Amb una capacitat de 300 m3/dia, la depuradora aportarà les aigües degudament tractades a la riera de Frausa, millorant mediambientalment la qualitat de la conca del Muga.

Les obres, l’inici estimat de les quals serà al gener de 2021, tenen prevista la seva finalització a l’octubre del mateix any. Posteriorment començarà el període de posada en marxa i explotació, que es perllongarà durant un any més. Es tracta de la primera adjudicació conjunta a AREMA i RUBAU des que Grup Rubau adquirís l’empresa especialitzada en aigua, residus i medi ambient, AREMA, reforçant així el seu compromís amb l’agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible i transició ecològica.

Notícies

AREMA I RUBAU S’ADJUDIQUEN LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’EBAR I AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE ROSES

El passat mes de juliol, el Consorci de la Costa Brava va adjudicar a la UTE AREMA – RUBAU el contracte d’execució de les obres de remodelació de l’estació de bombament central (EBAR) i ampliació del pretractament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Roses. La finalitat del contracte és la modificació de l’EBAR central […]

+ read more

RUBAU ES CONSOLIDA COM A REFERENT EN OBRES D’ACCESSIBILITAT PER A LES ESTACIONS DE METRO MADRID

RUBAU s’ha adjudicat els lots corresponents a les estacions de Colonia Jardín (L10 i ML2 i ML3) i Pinar de Chamartín (L1 i L4) per a l’execució d’obres d’implantació i millora de mesures d’accessibilitat en estacions de Metro Madrid. No és la primera vegada que Metro Madrid confia a RUBAU aquest tipus d’obres, l’objectiu de […]

+ read more

AREMA I RUBAU S’ADJUDIQUEN LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL DIPÒSIT DE CORBERA

El passat mes de juny, l’Ens d’Abastament d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) va adjudicar a la UTE AREMA – RUBAU el contracte d’execució de les obres de renovació del dipòsit de Corbera PC 15.7. La finalitat del contracte és la construcció d’un nou dipòsit de regulació de 4.000 m3, situat en una parcel·la situada al costat del […]

+ read more
La Roca Village. RUBAU

RUBAU FINALITZA LA CONSTRUCCIÓ DE L’APARCAMENT SUBTERRANI I LA REMODELACIÓ DE “LA ROCA VILLAGE”

  RUBAU ha finalitzat l’execució de les obres del nou APARCAMENT SUBTERRANI I LA REMODELACIÓ DEL DESTÍ DE COMPRA “LA ROCA VILLAGE”, un projecte sostenible i respectuós amb el medi ambient durant el seu disseny i construcció. La Roca Village és el destí de compra de tipus outlet més gran de sud d’Europa i es […]

+ read more
All News