Gestió de l’Energia

Construccions Rubau, SA, dóna un nou pas en el compromís per a la lluita contra l’impacte negatiu que suposa l’ús d’energies per al medi ambient. És per això que, com a empresa actual, establim dins del nostre model de Gestió, mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Per això, i com a demostració del ferm compromís amb la gestió de l’energia, s’ha implantat i certificat sota la norma ISO 50001, un Sistema de Gestió de l’Energia, promovent l’equilibri entre rendibilitat econòmica i eficiència energètica en l’adquisició d’energies i productes, així com en el disseny de les instal·lacions, amb el propòsit de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic.

 

POLÍTICA DE GESTIÓ DE L’ENERGIA

  • Establir i revisar periòdicament el compliment dels objectius i metes energètiques disposant dels recursos que siguin necessaris.
  • Assegurar la disponibilitat de la informació per aconseguir els objectius i les metes energètiques.
  • Complir amb els requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització pugui adquirir, relacionats amb l’eficiència energètica, l’ús i consum de l’energia.
  • Millorar de forma contínua l’acompliment energètic i del Sistema de Gestió de l’Energia, dirigint els esforços cap a l’ús eficient dels recursos energètics necessaris per al desenvolupament de les activitats i serveis.
  • Aplicar criteris d’eficiència energètica en l’adquisició de nous productes i serveis.
  • Fomentar el disseny dins de l’empresa per aconseguir un millor acompliment energètic de les activitats i serveis.
  • Establir i promoure accions per formar una cultura d’eficiència energètica en els treballadors i en l’empresa.