CONTRACTA

abril, 2022

Contracta és una empresa fundada en 1994, l’activitat principal de la qual és donar servei a propietaris d’immobles a través del seu manteniment, rehabilitació i ampliació, donant solució a totes les seves necessitats. Contracta és especialista en la Rehabilitació de les patologies estructurals que puguin sofrir els edificis, així com en la rehabilitació o ampliació de centres sanitaris, educatius i indústries.

Contracta compta amb més de 25 anys d’experiència. En aquest període ha realitzat mes de 1.500 projectes basats tots ells en els seus valors essencials: rigorosa planificació de les obres adaptant-se a les necessitats del propietari, i execució amb la màxima qualitat i professionalitat. Així mateix, aposta per la innovació i sostenibilitat en tots els seus projectes

Amb la integració en Rubau es reforcés la seva estratègia a través d’un decidit focus en la rehabilitació fonamentada en l’eficiència energètica i sempre tenint en compte els objectius de Desenvolupament Sostenible.