GRUP RUBAU S’ADJUDICA UN DELS QUATRE LOTS D’OBRES DE MILLORA DE XARXES DE SANEJAMENT DEL CANAL ISABEL II

octubre, 2023

GRUP RUBAU, en UTE amb Aquaterra i Grup MLN, s’ha adjudicat el lot 3 de les obres de sanejament de les xarxes del Canal de Isabel II, l’empresa pública que gestiona diversos municipis de la Comunitat de Madrid. 

El lot adjudicat a RUBAU compta amb un pressupost superior als 65M€ i correspon a diversos municipis del sud-est de Madrid, entre els quals es troben Arganda, Griñón, Humanes, Tielmes, Valdilecha i San Martín, entre altres. Els treballs a realitzar consisteixen en la instal·lació, renovació o millora de col·lectors; l’execució d’estacions de bombament d’aigua residual; la renovació de subministraments domiciliaris i altres infraestructures associades. No es tracta d’una única obra, sinó de diversos projectes encara per determinar. El Canal Isabel II determinarà les zones d’actuació i transmetrà les necessitats de les mateixes, perquè l’UTE s’encarregui tant de la redacció del projecte com de l’execució del mateix, sempre prèvia aprovació del Canal Isabel II i d’acord amb els Ajuntaments dels municipis on es porta a terme el projecte.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents a les actuacions recollides en els convenis d’execució d’infraestructures de clavegueram Plan SANEA, en els quals el Canal de Isabel II gestiona el servei de manteniment de clavegueram. Es tracta d’un dels projectes vertebrals del Canal Isabel II per als anys 2018-2030, dissenyat amb la finalitat de treballar amb els municipis per a millorar les xarxes de sanejament de la Comunitat de Madrid. El pla és l’eina principal de l’empresa pública per a redactar estudis detallats sobre aquestes xarxes i proposar actuacions orientades a resoldre els problemes detectats i anticipar-se a altres problemàtiques futures. 

GRUP RUBAU desenvolupa tots els seus projectes amb la finalitat de promoure l’economia circular des de la innovació, la sostenibilitat i la responsabilitat social i mediambiental. Amb l’execució d’aquests projectes s’optimitzarà la gestió de les xarxes de sanejament i es disminuiran els abocaments al clavegueram. L’objectiu és millorar la depuració i garantir la qualitat de les lleres receptores dels rius, respectant el medi ambient i fent un millor ús de l’energia necessària per a aquests processos.