PRENERGY PROMOURÀ LA SOSTENIBILITAT I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

febrer, 2024

Prenergy, juntament amb Solventa 6, ha signat un acord amb l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva per promoure l’economia circular i millorar l’eficiència energètica.

L’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS), amb l’objectiu de fomentar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de les empreses que en formen part, ha triat PRENERGY i Solventa 6 com a socis per a la creació d’una comunitat energètica per fomentar l’autoconsum entre les empreses de l’Associació. Aquesta iniciativa busca promoure la producció, el consum, l’emmagatzematge i la compartició d’energia renovable, en benefici de les pròpies empreses i del medi ambient.

L’aliança, que s’ha signat aquest mes de febrer, és el resultat d’un concurs promogut per la APRS en el qual han participat diverses corporacions especialitzades en el sector de les renovables. L’acord signat té com a prioritat promoure la sostenibilitat a partir de la utilització d’energia local renovable i està obert a incloure altres serveis que proporcionen les diferents filials del Grup RUBAU, com el desenvolupament i la gestió integral de projectes de biogàs i biomassa, estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, gestió de residus, sanejament i tractament d’aigua, així com la rehabilitació d’edificis.

Els membres de la APRS, una organització sense ànim de lucre que defensa els interessos de les seves empreses vinculades, tindran la possibilitat de formar part de la comunitat energètica beneficiant-se dels projectes energètics que impulsin PRENERGY i Solventa 6. L’acord preveu la prestació de serveis a través de societats de conversió, on els associats puguin invertir fons propis, però també deixa la porta oberta a la contractació de serveis sense inversió, però obtenint el benefici del model agregat que comporta l’acord.

Al polígon industrial de Riudellots de la Selva actualment s’ubiquen més de 150 empreses, de les quals més del 60% es troben adscrites a la APRS. Aquest conglomerat empresarial genera una facturació anual que supera els 2.000 milions d’euros i proporciona ocupació a més de 10.000 persones. L’associació està convençuda que establir una comunitat energètica dins d’aquest àmbit industrial serà clau per augmentar l’eficiència energètica i minimitzar l’impacte ecològic, impulsant així l’adopció d’energies renovables entre les seves empreses i la millora de la seva competitivitat. En paraules de Narcís Xifra, president de la APRS, “l’acord que hem signat amb Grup Rubau i Solventa 6 és un clar exemple del compromís del nostre Polígon per a l’economia circular i la promoció econòmica del nostre territori. La creació de comunitats energètiques permetrà als nostres associats produir, consumir, emmagatzemar i compartir energia renovable, la qual cosa suposarà un benefici econòmic per a les nostres empreses alhora que es potenciarà la transició energètica del nostre Polígon cap a un model més sostenible”.

PRENERGY, la filial de serveis energètics de Grup Rubau, va néixer a partir de la demanda dels clients del nostre grup empresarial per oferir tot tipus de solucions integrals per als seus projectes, promovent l’economia circular, aquest model de producció i consum que implica compartir, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar els materials i els productes existents per allargar el seu cicle de vida. L’acord signat aquest mes amb la APRS és un clar exemple del compromís de Grup RUBAU amb la transició energètica que ens permet situar-nos com a un soci eficaç en aquest camp tant per a les administracions públiques com per als promotors privats i la indústria.