RUBAU S’ADJUDICA L’OBRA CIVIL DE LA LÍNIA 9 DEL METRO DE BARCELONA

abril, 2024

El passat mes de març GRUP RUBAU es va adjudicar l’obra civil del projecte constructiu de la línia 9 del metro de Barcelona a l’Estació de Maragall per aproximadament 3 milions d’euros.

Aquesta actuació s’emmarca en la finalització del tram central d’aquesta línia de metro, que connecta 5 municipis de l’àrea metropolitana, per la qual cosa és, actualment, un dels projectes d’enginyeria civil més importants a Catalunya. La línia 9 va començar a executar-se el 2003 i es va anar construint en diferents contractes simultanis al llarg de 45 km durant el període 2005-2010. La construcció de l’estació de Maragall va començar el 2004 i es va suspendre el 2011. A grans trets, l’obra executada durant aquest període va ser la formació d’un pou vertical de 26 m de diàmetre i 62 m de profunditat des de la superfície fins a la cota inferior del túnel, la connexió d’aquest pou vertical amb el túnel i una tapa de cobertura, provisional, que suporta una urbanització també provisional.

El projecte adjudicat a RUBAU consisteix en les actuacions necessàries d’obra civil per completar l’estació. Destaquen la reparació de patologies estructurals que presenta el pou actual, la construcció dels andanes, la formació dels pous de ventilació i sortides d’emergència, la formació de la base del pou i la seva preparació per rebre l’estructura metàl·lica i, finalment, la construcció de les lloses del vestíbul i la coberta. Les obres han començat aquesta primavera i el seu termini d’execució és de 13 mesos.