RUBAU

abril, 2022

CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A és una constructora moderna i compromesa, tant d’obra civil com d’edificació, implantada en la totalitat del territori espanyol i amb una important presència en l’exterior. Les seves principals àrees de negocis són la construcció tant en el camp de l’obra civil com en el de l’edificació, concessió en l’àrea de transport, immobiliàries, aparcaments i ports.

A més, RUBAU Rubau disposa d’una Immobiliària que centra la seva activitat principalment, en la promoció d’habitatges. Finalment cal afegir que també disposa pedreres de roca calcària, plantes de mescles bituminoses en calenta (tant fixes com mòbils), plantes de formigó, un laboratori de qualitat d’autocontrol i un important parc de maquinària de moviment de terres.